Договор за наем

12.01.2010г. 01:35:36
Уважаеми Желая да ми отговорите на следния въпрос.Имам сключен договор за наем от 01.02.2009 год. със срок 1+1 год.Поради стечение на обстоятелствата не желая договорът да продължи още 1 година.Моля да ми отговорите това "+1 година "ангажиращо ли е.Мога ли да смятам, че от 01.02.2010 год.изтича срока на договора / 1 година / и имам ли основание да поискам от наемателите да освободят помещението.В Договора е записано единствено,че всяка една от страните може да прекрати договора с предизвестие от 3 месеца.Необходимо ли е да се пуска предизвестие,при условие,че на 01.02.2010 год.изтича 1 година .

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар