как да вляза във владение

22.05.2010г. 03:44:27
На кратко ще се опитам да обясня ситуацията. Покупка на етаж от административна сграда, сделката минава по законовия ред пред нотариус, вписана е в съда, имота е деклариран в данъчното. След една година от сделката продавача по сделката, кооперация ...., завежда дело за анулиране на сделката. На ниво районен съд,решението е в полза на кооперация ... В окръжен съд решението е пак в полза на кооперация...,която влиза във владение на имота чрез съдия изпълнител. В периода между двете дела кооперация ... е ликвидирана , като приемник става фирма ... ООД. Обжалвам решението пред ВКС- решението е в моя полза. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото, съдия изпълнител прави запор на сметките на ф-а ....ООД, която завежда дело за това че не носи отговорност за задълженията на кооперация ... Районен съд отсъжда в полза на ....ООД, тоест не дължи плащане на разноските по делото на трите инстанции. Следва обжалване от моя страна. Искам да вляза във владение на имота, съдия изпълнителя отправя покана до кооперация ... за предаване на имота, отговор няма защото кооперацията не съществува вече, отправя се покана към приемника и ....ООД , но на база обжалването за разноските по делото и последвалото вече решение в полза на ...ООД съдия изпълнителя спира влизането ми във владение. ВЪПРОС- Как да вляза законно във владение докато течат делата за разноските по делото, при положение че и да спечеля в окръжен съд, ....ООД пак ще обжалва пред ВКС. Как да вляза във владение преди да завърши тази поредица от дела и обжалвания.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар