Какви права имам при отказ от припознаване на дете

22.05.2010г. 03:22:42
Бременна съм в 3 месец, бащата не желае да го признае и да има някакви задължения към бъдещето ни дете. Какви права имам?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 01:41
За съжаление ако детето не е припознато от бащата, не може да имате претенция за издръжка от него.
11.10.2017г. 01:56
Здравейте!След като предполагаемия баща не желае да принознае детето, Вие можете да заведете иск за установяване на произход в три годишен срок от раждането на детето!Срока е преклузивен, т.е. с изтичането му това право ще Ви се прекрати и ще остане единствената възможност детето да образува дело за установяване на произход след навършване на 18г.възраст.

Коментар