Mайка ми е починала и е гарант по заем

20.05.2010г. 05:05:10
Здравейте, преди няколко дни разбирам, че майка ми е гарант с нейна приятелка на 3/ти човек, който от 2007 година е спрял да си плаща заема, майка ми е починала преди 6 години, разведена е с баща ми и аз не живея в Българя от 10 години и нямам наследство от майка ми, имам закупен апартамент който е ипотекиран, защтото все още се изплаща и за кореспонденция имам посочен адрес при баща ми, който пак казвам е разведен от 15 години с майка ми, с какво право тарсят мен и как да изляза от тази ситуация, майка ми е гарантирала с нейната заплата Благодарности

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:07
Търсят ви тъй като сте законен наследник на майка си, а наследството е съвкупност от права и задължения, това че тя не притежава нищо Ви лишава от право на собственост на нещо, но след като има задължения Вие като наследник трябва да ги покриете. За това решението е следното приберете и се и направете отказ от наследство, тогава ще спрат да ви притесняват длъжниците на майка ви.

Коментар