неизплатени заплати

30.04.2010г. 05:41:20
Работех в предприятие, което извърши масови уволнения. Изпратиха ме на платената борса. Дължат ми неизплатени заплати повече от 2000 лв. Предлагат ми да подпиша декларация, че ще ми изплатят част от сумата и за остатака няма да ги търся. Ако не се съглася след 1 месец предприятието ще си смени името и няма да мога да си ги взема дори и съда. Въпросът ми е. Трябва ли да подпиша такава декларация предварително, преди да ми дадат парите, вярно ли е, че след този 1 месец отпадат всички възможности. Ако заведа дело и предприятието бъде обявено в несъстоятелност, ще бъде ли прекратено делото. Предварително ви благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар