Наемодател - не си декларирал никъде доход от тази дейност

25.04.2010г. 11:18:33
Здравейте объркан сам извинете, ако не задавам въпроса на правилното място, моля помогнете. Въпроса ми е: Ако през 2007 и 2008 г. си давал едната стая от апартамента си на наематели за 130 лв, но не си декларирал никъде това, а сега това излезе на яве какви са последствията за собственика на апартамента? Какви глоби , ще бъде ли направено някакво данъчно досие.

Правни мнения, съвети и коментари

08.06.2017г. 01:52
Здравейте, съгласно чл. 80 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - който не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е в размер до 1000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите и се издават наказателни постановления по реда на Закона за адимнистративните нарушения и наказания. След като се касае за 2007 г. и 2008 г. давността съгласно ЗАНН за установяване на нарушения и налагане на наказания е изтекла. Поздрави, адв. Николина Митова, София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

Коментар