Давност акт КАТ

22.04.2010г. 09:00:50
Моля, за Вашият съвет. Има ли давност постановление на КАТ с което се отнема книжката, контролни точки и глоба. Постановлението е за шофиране с 0,8 промила като книжката е отнета за година и половина, тринадесет контролни точки и 1000 лева глоба. Изминали са две години. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:20
Глобите се погасяват с 3 годишна давност ако не бъдат потърсени в този срок, ако бъдат този срок може да се удължи с още 3 години (абсолютна давност)

Коментар