Договор за наем при съсобственост

15.10.2010г. 12:07:22
Здравейте! Имам следния казус и всякакъв отговор, който внесе малко яснота ще ми бъде от голяма полза. Родителите ми са разведени от 5 години. Водеха се дела за семейната собственост и всеки от двамата получи идеални рявни дялове на цялото имущество. Един от имотите е апартамент, който единият родител е отдал под наем (със сключен договор преди около 2 години) на семейство с малко дете. Другият родител, като съсобственик, НЕ се е подписвал на въпросния документ и никога не го е виждал. Това прави ли договора невалиден? Това е първият ми въпрос. Същият този родител, който не се е подписвал на никакъв договор за неам, наскоро ми дари своята идеална част от апартамента, като понастоящем имам пълни права върху имота. Имам навършени 18 години. В момента живея под наем и искам да се възползвам от новобридобитото си право на съсобственост и да използвам дарения апартамент за жилищните си нужди. Но очевидно наемателите първо трябва да напуснат. Нямам желание да подписвам договор за наем с тях. Ако сегашният им договор за наем е невалиден (не съм сигурен дали това е правилният термин) какви са ми правата? Или ако пък е валиден - също какви права имам? Благодаря предварително за всякакви отговори и предположения! Наистина ще ми бъдат от полза.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар