запор

14.10.2010г. 07:24:10
Поради неплатени вноски по кредити, теглени на мое име, имам наложен запор върху къщата чийто наследници сме аз, и двете ми дъщери, какво следва от тук на татак. Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар