Делба на имот-съсобственост

17.11.2009г. 10:17:10
Дядо ни почина и в документите намерихме нотариални актове за 2 апартамента в които пише, че сестрата на баща ни се отказва от дела си и прави дарение на брат си, апартаментите стават съсобственост на баща ни и дядо ни. Каква част се полага на леля ни и тъй като никой няма възможност да наплати дела на някого и да изкупи апартаментите? Какво може да се направи и в какъв срок трябва да се оправят нещата с наследството за да няма глоби. Благодаря ВИ .

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар