дарение

17.11.2009г. 12:18:28
Леля ни е направила дарение на баща ни-нейната част от апартамента и баща ни става съсобственик със баща си/дядо ни/-баща ни почина през 2000 год.а дядо ни през 2009 год.Може ли леля ни да се откаже от дарението което е направила на баща ни.Има нотариален акт.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар