Имот, продаден срещу издъжка

23.01.2012г. 12:26:30
Здравейте ! Обръщам се към вас за съвет как да постъпя занапред. Къщата, в която живея и в момента, заедно с дворното място прехвърлих на съседи с нотариален акт за продажба срещу задължение от тяхна страна да полагат грижи за мен и да ми дават издръжка ( пенсинер съм със 136 лева пенсия). Седем години по-късно предявих иск за разваляне на договора поради неизпълнение на поетите задължения своевременно. В хода на делото постигнахме споразумение , в което в 8 точки бяха конкретизирани задълженията на ответниците. Съгласно споразумението, неизпълнението на всяка една от тези точки води до правото ми да поискам развалянето на сключения договор. Минаха още три години, през които получавах единствено пари по банков път, но не и персонални грижи в дома ми. Напредналата ми възраст и влошеното ми здравословно състояние(исхемичен мозъчен инсулт) налагат изпълнението на техните задължения да става не епизодично от време на време, а точно и адекватно на нуждите ми. Заведох ново дело за разваляне на договора. Окръжен съд уважи иска ми, но на Апелативен съд го загубих. От момента на започване на делото(януари2009г.) до края му (ноември2011г.) и до днес аз НЕ получавам никаква издръжка и гледане. Сега преживявам единствено с пенсията си. Нямам съпруга и деца, братя или сестри, които да ми помогнат. В социални грижи ми отказват помощи понеже имота съм го продал срещу гледане. В началото на делото моя братовчедка плати хонорара и съдебни такси( около 1400 лв.). Сигурно няма да мога да и се издължа. На апелативен съд събрах от познати 500лв.(тях ги връщам по-малко, дано успея) и ги дадох на адвоката да ме защитава. Каза че това което взима е под минимума. Сега вече не иска да се занимава с мен, понеже съм нямал пари. Късно разбрах, че съм можел да поискам от съда безплатна правна помощ и служебен адвокат още от начало. Не беше ли редно моя адвокат да ми каже, че имам това право? Да не е луд да ме изтърве, нищо че мизерствам и гладувам, има Бог който вижда всичко. Въпросът ми е: Не е ли редно, след като съда не уважи иска ми , ответниците да продължават да спазват споразумението от предишното дело, което би следвало да си е в сила? И ще имам ли някакви шансове да спечеля ако заведа нов иск- два месеца след като е приключило последното дело? Как мога да получа служебен адвокат, от който наистина да има полза ? Благодаря Ви за отделеното време и на сина на братовчедка ми за оказаното съдействие от негова страна.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар