Въпрос относно наследство на починал партньор на семейни начала

11.10.2011г. 01:13:57
Живях повече от 20 г. с мъж на семейни начала, който почина. Имам ли право на някакво наследство?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар