Дължими заплати

04.10.2011г. 04:41:04
Имам следния въпрос. На04.10.2011г прекратих трудовото си отношение с "Юмос"ООД-по чл.325-по взаимно съгласие. Тази фирма от юни 2010г. изплаща по 60 %от брутното трудово възнаграждение на служителите си. Фирмата има подписано споразумение за това плащане от 60% с Инспекцията по труда.Въпросът ми е -след като вече не работя там- парите ,които ми се дължат трябва да ми бъдат изплатени. Как да си получа парите? С жалба в Инспекцията по труда или? С дело ?Много Ви моля за помощ.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 04:45
Правото на претенция от работодателя към работника за изплащане на трудови възнаграждения се погасява с 3 годишна давност от деня, в който възнаграждението е станало изискуемо. Съжалявам, другия път по с време!

Коментар