Казус - Труден развод

  • Живея с женен мъж. При разговори кога ще предприеме мерки към развод, възникна въпросът ми: Той и семейството му са живяли в чужбина. Имат право вече да вземат паспорти за там. Той не иска да го получи, но жена му ще си вземе нейният и на детето. Той твърди, че ако сега се рзведат, това ще стане по трудно. Така ли е? : Десислава Янчева

    Правни мнения, съвети и коментари

    • В случай че бракът е сключен в България и са български граждани, разводът също следва да се извърши съгласно българското законодателство.