Наследствени лихво точки

29.09.2011г. 02:05:07
Родителите ми имат жилищни лихво точки, който не са ползвани. Баща ми почина и лихво точките се разделят между мен, майка ми и сестра ми. Посъветваха ни да ги прехвърлим на майка ми и след това да и продадем нашата част от наследсвената къща на баща ми, срещу тези лихво точки. Въпросът ми е дали това е най- правилно решение, за да не се загубят тези пари, и дали е възможно да стане по този начин.Ако не, какъв е начинат според Вас. Благодаря предварително. Лихво точките са от около 25-30год.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар