неизплатени заплати

16.03.2010г. 03:31:37
Здравейте! На 15.12.2009г. напуснах работа по чл.327, т.2 от КТ, поради невъзможност на фирмата да ни изплаща заплатите. Заедно с мен и след това напуснаха много мои колеги. До този момент не са ни изплатили нито лев от дължимите суми. Написахме жалби до Инспекцията по труда, имаме отговори, че е направена проверка и наистина ни дължат заплати. От този момент се въртим в някакъв лабиринт между институциите, адвокати и т.н. Всеки ни дава различни съвети и не знаем откъде да започнем. Между впрочем разбрахме, че фирмата е обявила процедура по несъстоятелност. Моля, дайте съвет има ли смисъл и ако има към кого да се обърнем. Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар