Подаване на становище - отговор на искова молба за завеждане на гражданско дело

14.03.2010г. 11:39:17
Подадена е искова молба към Раойонен съд, гр. Пловдив, на която трябва да отгворя със становище по допустимостта и основателността на иска, по обстоятелствата на които се основава искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата на които те се основават. Нямам никакви юридически знания, а не мога да си позволя адвокат. Бих искала да разбера дали едно просто обяснение на моята гледна точка, без да е юридически издържано според някакви норми и стандарти и без да съдържа правна терминология, ще бъде прието от съда. Как трябва да подходя към написването на това становище, има ли неща, които задължително трябва да спомена, мога ли да поискам от съдията да не възбужда дело, или щом има иск, задължително ще има и дело... Ще съм благодарна на всякаква помощ по този въпрос.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар