има ли давност наказателно постановление

11.03.2010г. 04:46:41
Получихме писмо от ТД на НАП в което пише,че сина ми има наказателни постановления от 2005 и 2006 год. 3 по 20 лв и едно за 50 лв.които трябва да платим в срок от една седмица.Незнаем за какво са,не са ни пратили копие от наказателните постановления-има ли давност това и как може да си искаме копие от тия постановления-коя е гаранцията,че пак няма да ни пратят някое постановление от РПУ и тия постановления са наши.Тогава той нямаше кола-значи не е акт от ПМС как да гадаем и какво трябва да направим-безработен е ,няма нищо на името си. БЛАГОДАРЯ ВИ!!!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар