запор на заплатата

11.03.2010г. 05:32:18
Незнам как да го опиша,но ще опитам. Дядо ми Серафим тегли кредит. Майка ми Феломена и нейната сестра Милка стават поръчители на дядо ми. Всички пари ги взима сестрата на майка ми Милка с обещание,че ще изплаща кредита на дядо ми.Впоследствие дядо ми Серафим почина.Майка ми Феломена също почина.Понастоящем ми е направен запор на трудовото възнаграждение като наследник на майка ми Феломена.Въпросът ми е как мога да спра този запор и защо търсят мен като наследник на Феломена след като вторият поръчител сестрата на майка ми Милка все още е жив.

Правни мнения, съвети и коментари

26.09.2019г. 04:37
Възможно е да се направи отказ от наследство на майката Феломена, който следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да бъде вписан в Службата по вписванията.

Коментар