имотни делби

23.10.2009г. 05:25:55
Благодаря за отговора. Имам още един въпрос как да постъпя като от съответното РПУ ми отказват помощ с довода че това са семейни проблеми и те немогли да се месят.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар