имот на дете

22.10.2009г. 11:42:28
Възможно ли е и каква е процедурата, родителите да закупят недвижим имот на името на детето си?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар