Издаване заповед за прекратяване на трудов договор при съкращение

08.10.2009г. 07:18:53
Здравейте, Назначена съм на постоянен трудов договор.На 07.09.2009год. ми въчиха предизвестие за съкращение. На коя дата трябва да издадат заповед за прекратяване на договора? Благодаря за отговора!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар