Не дават полицата и казват въобще да не им пращам документи за иск на застраховката

11.07.2010г. 01:40:04
Проблемът ми е следният: Майка ми почина преди месец, но има кредит към Уникредит Булбанк и естествено към него има и застраховка "Живот", в които една от клаузите е, че е валидна до погасяване на кредита. Застрахователната компания одобрява застраховката, а уникредит - не! Не дават полицата и казват въобще да не им пращам документи за иск на застраховката. Въпросът ми е аз да плащам ли кредита и как да постапя? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:15
Заведете дело пред съда, това, че някой си било дори кредитна институция Ви казва нещо няма никакво правно значение. Не се притеснявайте и си търсете правата.

Коментар