Питане по ЗНС относно присъда пробация

29.06.2010г. 04:21:33
Здравейте имам въпрос, касаещ Закона за народните читалища? Има ли изискване за председателят на читалището или някой от членовете на проверителната комисия или Настоятелството , да не е осъждан , като пречка за заеманата длъжност и изпълняването й? Казуса е следният: председателят на нашето читалищно настоятелство е осъден на пробация след повдигнат обвинение за маловажно документно престъпление. При изпълняване на служебните му задължения е съставил документ с невярно съдържание, като този документ и служебната му дейност не са свързани с дейността му на Председател на Читалището. Присъдата е постановена след споразумение с прокуратурата. В съд.решение няма забрана за чл.37,т.7 НК- да заема държавна или обществена длъжност. Може ли като осъдена да продължи да бъде Председател на Читалищното настоятелство или присъдата й - пробация е пречка за това.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар