общ заем с бивша съпруга

27.06.2010г. 01:22:57
Здравейте,проблема ми е следният- имам изтеглен заем от ДСК,в него аз съм титуляр, а бившата ми съпруга сътитуляр/аз съм на постоянен трудов договор, а тя е собственик на ЕТ/.Вноските се удържаха от заплатата ми и след развода бившата ми съпруга пое изплащането му, понеже всичко бе вложено в нейния бизнес.Аз смених местоработата си и заплатата ми започнаха да я привеждат на друга сметка.Сега ми се обадиха от ДСК, че повече от 5 месеца бившата ми съпруга не е правила вноски.Тя окончателно отказа да изплаща заема и от банката ме посъветваха да направя пропуснатите вноски и да поведа дело срещу нея,защото всичките последствия и санкции ще са за моя сметка.Надявам се да ми помогнете със съвет какво да предприема.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар