онаследяване на жилище от баба

25.06.2010г. 04:13:18
Здравейте, имам следния въпрос. Баба ми почина преди около година. Притежаваше двустайно жилище. Баща ми е неин единствен син, тъй като той все още не е прехвърлил жилището на свое име аз мога ли да предявя някакви претенции към имота?

Правни мнения, съвети и коментари

05.11.2019г. 08:16
Здравейте, единствен наследник на имота е баща Ви, което се удостоверява с удостоверение за наследници, като не е необходимо жилището да бъде прехвърляно на името на баща Ви.

Коментар