Как можем чрез държавен вестник да го поканим?

09.09.2009г. 09:05:48
Правим доброволна делба на наследствени земи. Един от наследниците е в чужбина от 40 години, неизвестно къде. Как можем чрез държавен вестник да го поканим?

Правни мнения, съвети и коментари

28.05.2019г. 07:44
Не съществува правна възможност чрез ДВ да поканите съсобственик за доброволна делба.

Коментар