Дял от кола по време на брак

08.09.2009г. 04:37:07
Предстои ми бракоразводно дело през месец октомври 2009г. Мъжът ми без мое знание е закупил кола 2008г. на негово име и два месеца по-късно я прехвърля на жената,с която живее на семейни начала.Мога ли да предявя иск за дял от колата и за пропуснати ползи от нея? Какви документи са ми необходими пред съда?

Правни мнения, съвети и коментари

14.07.2019г. 11:19
Да, Вие сте притежавали 1/2 ид. ч. от автомобила, като в съда следва да изискате договорите за покупко-продажба, които съпругът Ви е необходимо да представи.

Коментар