Имот в съсобственост

02.09.2009г. 03:29:25
Здравейте! Първо да обясня - аз и баба ми имаме апартамент, аз притежавам около 70% от него, до момента баба ми го "дава под наем" вече около 10 год аз не съм получавала и стотинка от парите! В момента имам малко дете и искам да живея в апартамента! Ако се нанеса (по някакъв начин), тя има ли някакъв начин да ме изгони? И въобще какво мога да направя за да живея в него?

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 04:08
Здравейте! Съгл.чл.31 от Закона за собствеността Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейнотоо предназначение и по начин да не пречи на другитве съсобственици да си служат с нея според правата им.Когато общата вещ се използва лично само от някои съсобственици, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Моя съвет е да изплатите на баба Ви полагащата й част, като тя ще Ви прехвърли собствеността, ако разбира се имате възможност за това. адв.Ивалина Димитрова, Варна, ул."Св.Св.Кирил и мЕТОДИЙ"23, ТЕЛ.0899783674

Коментар