Имотен казус

25.11.2010г. 11:43:06
Здравейте, имам следния въпрос: Живея в двуфамилна къща, която е на два етажа, като всеки от етажите си има отделен нотариален акт с отделен собственик. Собственика на единия етаж решава да си прехвърли собствеността на сина си чрез покупко-продажба и за тази цел му трябвало моят нотариален акт, тъй като в кадастърния регистър излизало, че къщата била еднофамилна, т.е. на едни собственик. Възможно ли е това, тъй като ме смущава, че ми иска нотариалния акт и как може в кадастъра да излиза тази информация, при положение, че години наред всеки си плаща данъците по отделно на основание нотариален акт. Струва ми се дали нещо не мами и не иска да ми продаде етажа. Има ли изобщо такова нещо. Благодаря ви.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар