Възстановяване на земя

23.11.2010г. 05:21:06
При проверка в общината се оказа, че имота е извън регулация.Отидохме в поземлената комисия и там ни казаха, че земледелската земя е заявена от някой "роднина", но поради липса на документи е отказано възстановяването.Пропуснат е и 14 дневния срок за обжалване понеже този който е получил решението за отказ е нямал интерес да ни го даде за да го обжалваме. Върху имота има построени две масивни згради, за които от 1954 година се плаща данък згради.За имота имаме разделително от 1967 година, което е направено още от моя прадядо.Имаме и документ за кокупко продажба от 1927 година, от който е видно, че прадядо ми е закупил земята. Въпросът ми е: Каква е процедурата за възстановяване на въпросната земя?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар