пенсиониране

23.11.2010г. 12:39:09
Здравейте!На 57години съм.Уволнен съм от действителна военна служба 2004г с общ стаж 1-ва категория 16г.9м.От тогава до този момент се самоосигурявам като "ЕТ"Мога ли да се пенсионирам по чл.69 от КСО или по чл.168/1//Благодаря ви!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар