Заповед за сабаряне на единственно жилище

21.11.2010г. 01:13:47
Има заповед за сабаряне на постройка от допълващо застрояване към къщата на баща ми в гр.Дряново /Която е негодна за живеене, поради което той живее в пристроиката. Същата е единственно жилище./ Мога ли да спра временно изпълнението на заповедта, в предвид на това, че баща ми няма къде да живее и е зимен период. Настоящата пристроика от 26м.кв. се води като сграда от допълващо застрояване/ не масивна ж.с./ по нотариален акт и скица към него. МОЛЯ за вашия съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

08.12.2019г. 09:48
Съответната заповед за събаряне следва да се обжалва в 14 дневен срок от връчването й. Основания, че се касае за единствено жилище, могат да се посочат като искания за спиране на изпълнението.

Коментар