ПЕНСИОНИРАНЕ

18.11.2010г. 02:09:36
НА 18 ДЕКЕМВРИ НАВЪРШВАМ ВЪЗРАСТ И НЕОБХОДИМИТЕ ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ. ТЪЙ КАТО Е КРАЙ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА , УЧИЛИЩЕТО Е ЗАТРУДНЕНО ДА МИ ИЗПЛАТИ 6 ЗАПЛАТИ. АКО СЕ ПЕНСИОНИРАМ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ,ИМА ЛИ РИСК ДА ИЗГУБЯ ПРАВОТО ДА ГИ ПОЛУЧА? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

Правни мнения, съвети и коментари

03.03.2020г. 10:09
Не, няма такава възможност, следва да имате необходимите години трудов стаж.

Коментар