Оспорване на решение на Поземлената Комисия

03.10.2009г. 09:35:51
През 1955 г. дядо ми и приемната майка на баща ми са придобили земеделски имот чрез покупко-продажба на името (само) на съпругата. Имотът не е дарение и не е трансформирана собственост. В решението на Поземлената Комисия, което е получено през 1993 г. от чичо ми, който е еднокръвен брат на баща ми, не фигурира името на дядо ми. Наскоро научих за съществуването на този имот. Желанието ми е да бъда включен и аз като наследник. Въпросът ми е: длъжна ли е била ПК, при представянето на документите за собственост да изисква брачното свидетелство, тъй като имотът е придобит при законов режим на общност и с кой член от закона е свързано това задължение на Поземлената Комисия? E-mail за връзка с мен: hristo_6767@dir.bg Благодаря предварително за оказаното съдеиствие!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар