Земеделска земя

04.09.2009г. 05:32:39
Имаме земя, която ще продаваме. В една от фирмите ни копираха нот.акт и договора за подялба. На другия ден ги помолихме да ги върнат, но те казаха, че са ги скъсали. Земите трябва ли да са вписани в Агенцията по вписвания, защото чета, че и това е рисковано. Има ли основание да се притесняваме. Какво ще ни посъветвате да направим? Благодарим предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар