Обезщетение при уволнение

09.07.2009г. 04:35:53
Съкратена съм по чл.328;ал.1;т.3, но нямам предизвестие! Работодателя твърди, че имам такова и ми го показва, но няма аз не съм го подписвала. Отказват да ми изплатят обезщетението и излизат с това, че фирмата е губеща в момента е на червено и няма да ми платят нищо? Казаха ми, че и дори да ги съдя можело да минат и години. Въпросът ми е какво да направя, че да си получа парите и вярно ли е това ,че може да се проточе толкова дълго

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар