Неспазено предизвестие по 220, ал.1

03.10.2009г. 11:10:54
Здравейте! Моля за съвет! Работодателят ми не пожела да ме освободи по чл.325, ал.1. Съоветно аз му изпратих препоръчано писмо с обратна разписка във връзка с чл326, ал.1, се съгласявам по чл.220, ал 1 да дължа 1 брутно обезщетение. Договора ми беше сключен по чл 70, във връзка с чл.67,ал1. Сега искат да им изплащам 3 брутни обезщетение, но след като ми изтече договора по чл.70, аз не съм подписвала анекс към него. Кави права имам, могат ли да ме уволнят дисциплинарно? Какви следващи ходове имам аз, съответно те? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар