Подялба на имот

04.07.2009г. 09:02:47
С бившата ми съпруга имаме разбирателство да разделим общия ни имот на две части, което по принцип е допустимо според закона за устройството и територията, тъй като имота е на две улици и има достатъчно лице и на двете улици както и площ.Тъй като искаме да си спестим излишните разходи и бюрократични подробности, възможно ли е само да сключим помежду си нотариален договор с приложена скица към него с начина на разделяне и по този начин всеки да ползва само своята част и да няма бъдещи претенции към частта на другия.От брака ни имаме две деца, които така или иначе ще наследят имота след смъртта ни. Възможно ли е в бъдеще с такъв нотариален договор за подялба да се иска официално разделяне според вече установените части от службата по градоустройство? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар