относно договор

22.10.2010г. 04:31:13
Здравейте!На 20.10.10 подписах трудов договор със срок за изпитаване 6 месеца в полза на работодателя,но даже не ми дадоха да го прочета,а само ми показваха къде да се подписвам.Сащият ден започнах работа при тях,като ми казаха че заплатата ми зависи от мен(започнах като ръчник в шивашка фирма),бях на норма.Работих 2 дена,но не сам получавала копие от трудов договор,нито уведомление за ТД към НАП,нито длъжностна характеристика.Това законно ли е?Нали работника преди да постъпи на работа трябва да е получил формуляр от трудовия договор,уведомление за ТД от НАП и длъжностна характеристика,иначе не са сключили трудови правотношения.Днес 22.10 не отидох на работа,а пратих препоръчно писмо с обратна разписка до управителя на фирмата с молба за напускане на работа по взаимно съгласие(чл.325,т.1 от КТ).Постъпила ли съм правилно и какви са моите права?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар