Пенсиониране

11.02.2010г. 05:13:16
Имам 17 години и 4 месеца трудов стаж -1ва категория, 4 години и 2 месеца 2- ра категория, 10 месеца съкратен на трудовата борса - платена, в момента съм на 51 години, по сега действащите закони кога мога да се пенсионирам.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар