Запор на лек автомобил

08.02.2010г. 05:12:33
Здравейте, Бих искал да попитам, дали при положение че имам запор на собствения си лек автомобил, бих могъл да го бракувам?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 04:47
Не можете, не и без запора да бъде вдигнат, тъй като запора означава ограничаване на юридическото разпореждане на собственика над веща му, а бракуването е точно такова.

Коментар