Мога ли да продам дарен апартамент без съгласие на дарителите

27.11.2009г. 11:30:10
Родителите ми прехвърлиха апартамента чрез дарение, като в договора е написано, че могат да го ползват пожизнено. Въпросът ми е: Мога ли да продам апартамента без тяхно съгласие?!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар