Пледиране за неправилно уволнение

24.11.2009г. 03:04:44
Съкратена съм по Чл 328 Ал.1т.2 от КТ от Холдингова фирма на която правих заплатите (около 20 фирми ), като експерт ТРЗ. Бях назначена в основната фирма (АД). Колежката преди мен е напуснала по нейна молба, поради голяма натовареност и ниско заплащане. При започване, направих някой подобрения, но си остана натовареността, и моите изисквания за подобряване на работата и вземане на допълнителен човек. След 1 година, те се спазариха с бившата колежка (предполагам, че се касае до по- високо плащане), тя се върна, като прави същото което и аз , мен ме съкратиха. Въпросът ми е ще имам ли шанс пред съда, за пледиране на неправилно уволнение, при положение, че новата- стара колежка е назначена в една от фирмите, не в тази в която аз съм била. Фирмите са свързани, с общ собственик, обща структурна схема, но всяка е самостоятелна юридическа единица. Доказателства за работата ми по всички фирми са подписите ми под ведомостите, издаваните справки към НОИ, НАП и др., които аз нямам на разположение, защото това е доста обемисто, но което с вещно лице може да се докаже. Благодаря Ви предварително, ако можете да ми дадете насока, имам ли шанс или не, и ако може отговорът, поне засега да не се публикува!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар