дарение

23.11.2009г. 06:49:52
Здравейте! Преди десет години родителите ми прехвърлиха чрез дарение къща с дворно място на мое име. Единственото условие е те да ползват пожизнено имота. Остана само майка ми. Може ли след смъртта на майка ми сестра ми или децата и да имат претенции относно имота, и да оспорят дарението? Мога ли да прехвърля имота чрез покупко-продажба на сина си за по-голяма сигурност? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 07:20
Здравейте! Да могат да оспорят дарението след смъртта на майка Ви и да претендират запазената си част съгласно Закона за наследството! Това право ще възникне за тях след смъртта на майка Ви. Можете да го прехвърлите на сина си за по - голяма сигурност задължително чрез покупко-продажба, но за целта ще трябва, след като майка Ви си е запазила правото на ползване , тя също да изрази съгласие с тази прехвърлителна сделка!

Коментар