издирване от съдия изпълнител

16.08.2011г. 05:47:21
Здравейте,искам да ми отговорите на следния въпрос:Възможно ли е да бъда осъден без да бъда уведомен за това.Може ли да бъда даден на съдия изпълнител и какво мога да направя ако съм неправомерно осъден или не съм бил уведомен за воденето на съдебно дело срещу мен. Благодаря ви .

Правни мнения, съвети и коментари

05.08.2020г. 04:27
Здравейте, съгласно Гражданско процесуалния кодекс призовкар следва три пъти в месеца да Ви потърси на постоянния Ви адрес и ако не Ви открие, оставя уведомление на входната врата, за да отидете в съда да си получите книжата. Ако живеете на адрес различен от постоянния Ви, е възможно призовкар да не успее да Ви открие и да Ви връчи съдебните книжа.

Коментар