Извънбрачно дете, какви права има то

21.10.2009г. 10:20:27
Мой роднина има дете от любовницата си, детето е признато, той има семейство и син. Какви права има това дете?

Правни мнения, съвети и коментари

21.09.2017г. 05:00
Здравейте!Както брачните, така и извънбрачните деца, наследяват своите родите.Законодателя им е дал равни права.

Коментар