Идеални части от дворно място

14.09.2009г. 05:06:33
Случая е следния. Съсобствен имот от 450 квадрата. Къщата е на калкан с отстъпено право на строеж и на двамата съсобственици от 120 квадрата , като аз имам и 150 квадрата дворно място. Сега разбирам, че другия съсобственик е изфабрикувал нотариялен акт за 310 квадрата на идеални части от парцела, като е писал че ги е купил от първоначалния собственик и сега иска да ми вземе земята. В моя нотариален акт пише, че притежавам 150 квадрата дворно място и сграда построена върху остъпено право за строеж което също ми е преостъпено. Въпроса основно ми е може ли да е купил правото на строеж, като пише само че притежава 310 квадрата идеални части и никъде не е споменато за продаване на правото на строеж.

Правни мнения, съвети и коментари

05.03.2019г. 11:52
Препоръчвам с документите да се консултирате с адвокат, тъй като така зададен въпросът е доста неясен.

Коментар