Молба за развод

30.09.2009г. 03:07:45
Искам да попитам, когато се подава молба за развод по взаимно сагласие, трябва ли молбата да се подпише от двете страни или е достатъчен подписа на този които я внася за разглеждане пред сада.

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 03:40
Здравейте!Задължително се подписва от двете страни. адв.Ивалина Димитрова, Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, те.0899783674

Коментар